İlgi Alanları

 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Çarpıntı, Aritmi
 • Metobolik  Sendrom
 • Ateroskloratik Kalp Hastalıklar
 • Hiperlipidemi(Kolesterol Yüksekliği)
 • Hiper Tansiyon
 • Düşük Tansiyon
 • Perikard Hastalıklar
 • Ekokardiyografi
 • Efor
 • Ritim Holter
 • Tansiyon Holter
 • EKG
 • Diğer Kalp Hastalıkları