1. Ulusal Cerrahi Derneği Kongresi, 1-3 Mayıs 1986
 2. XIII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabiliyatson Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım 1991, Kapadokya, Nevşehir
 3. Octreotide in Gastroenterology and Digestive Surgery, 18 Mayıs 1992, Ankara
 4. Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar, 22-2-3 Nisan 1994, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kayseri
 5. XII. Askeri Tip Kongresi, 9-10 Mayıs 1996, İstanbul Askeri Müze
 6. XII. Antibiyotik ve Kemoterapi        ANKEM) Kongresi, 2-6 Haziran 1997, Belek, Antalya
 7.  XV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 14-16 Eylül 1998, İstanbul
 8. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi A.B.D., Genel Cerrahi Günleri, 21-23 Ekim 1998 / Ankara
 9. IV.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul
 10. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi XVIII. Bölgesel Cerrahi Kongresi,  Paneli, 26 Aralık/2001,
 11. XVII. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 26-30 Mayıs 2002, Limra Otel, Kiriş, Antalya
 12. Kasımpaşa Deniz Hastanesi Kitlesel Yaralanmalarda Acil Yardım ve Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Sempozyumu, 12 Aralık 2002, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
 13. XVIII. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 25-29 Mayıs 2003, Atlantis Hotel, Belek, Antalya
 14. Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun Asker Hastanesi Endemik Guatrda Güncel Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, 7 Kasım 2003, Samsun
 15. Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Baştabipliği Kitlesel Yaralanmalarda Triyaj ve Hava Yoluyla Tıbbi Tahliye Esasları Sempozyumu, 1 Aralık 2003, Ankara
 16. Kasımpaşa Deniz Hastanesi İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu,     18-19 Aralık 2003, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
 17. 600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları, 21-22 Nisan 2004, Ankara
 18. 600 Yataklı Gümüşsuyu Asker Hastanesi II. Askeri Diş Hekimliği Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, İstanbul
 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City, Belek, Antalya
 20. Ankara Jandarma Hastanesi Dijital Radyoloji Uygulamaları Sempozyumu, 4 Haziran 2004, Beytepe, Ankara
 21. Etimesgut Hava Hastanesi Laparoskopik Cerrahide Son Gelişmeler Sempozyumu, 17 Eylül 2004, Ankara
 22. Kasımpaşa Deniz Hastanesi İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri Sempozyumu, 26 Kasım 2004, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
 23. 600 Yataklı Mevki Hastanesi Tıbbi Etik Sempozyumu, 10 Aralık 2004, Ankara
 24. Diyarbakır Asker Hastanesi Harp Cerrahisi Sempozyumu, 16-17 Aralık 2004, Diyarbakır
 25. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana
 26. Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Ateşli Silah Yaralanmaları Sempozyumu, 22 Nisan 2005, Ankara
 27. 600 Yataklı İzmir Hava Hastanesi Baştabipliği Refraktif Cerrahi ve Havacılık Tıbbındaki Önemi Sempozyumu, 29-30 Nisan 2005, İzmir
 28. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentereloji  B .D. V. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2005, Gaziantep
 29. Endoskopların İşlem Görmesi ve Sterilizasyon Semineri, 12-13 Mayıs 2005, Çorlu
 30. 600 yataklı Çorlu Asker Hastanesi NBC Sempozyumu, 12-23 Mayıs 2005, Çorlu
 31. Kasımpaşa Deniz Hastanesi II. Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi, 25-27 Mayıs 2005, İstanbul
 32. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., Kolorektal Cerrahiye Güncel Bakış Sempozyumu, 13-14 Eylül 2005, Ankara
 33. Ankara Asker Hastanesi Sporcu Sağlığı ve Ortopedik Spor Yaralanmaları, 18 Kasım 2005, 18 Kasım 2005, Ankara
 34. Gölcük Asker Hastanesi Travmalı Olguya Yaklaşım Esasları Sempozyumu, 28 Nisan 2006, Gölcük
 35. Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya
 36. TSK XV. Askeri Tıp Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2006, GATA, Ankara
 37. TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığı TKY Üst Kurulu Kalite Faaliyetleri Değerlendirme Programı, 10-14 Temmuz 2006, Gölcük, Kocaeli
 38. Etimesgut Asker Hastanesi Osteoporoz Sempozyumu, 29 Eylül 2006, Ankara
 39. I. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 15-18 Kasım 2006, Antalya
 40. Etimesgut Asker Hastanesi Yara Bakımı Sempozyumu, 5 Aralık 2006, Ankara
 41. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Sempozyumu, 23 Şubat 2007, Ankara
 42. Infection Prevention Seminar, 23 Şubat 2007, Ankara
 43. Diyarbakır Asker Hastanesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Risk Oluşturan Paraziter ve Bulaşıcı Hastalıklar Sempozyumu, 11 Mayıs 2007, Diyarbakır
 44. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya
 45. II. Ven Hastalıkları Günleri, 30 Kasım 2Aralık ,Sheraton Hotel. Ankara
 46. Obezite cerrahisi 13 aralık 2007 Etimesgut  Asker Hastanesi.  Ankara
 47. 4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi 19-22 Ekim 2017 Belek- Antalya .
 48. 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi 11-14 Ekim 2018 Belek- Antalya .
 49. 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi 28-31 Ekim 2019 Belek- Antalya .
 50. Kronik Enflamasyon ve Oksidatif  Stres Mitakondriyal Tıp Kongresi 11.-13 EKİM 2019 Seferihisar-İzmir
 51. Arteriovenöz Fistül Kursu. İbni Sina Hastanesi 23 Kasım 2019
 52. 8. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 11-13 Ekim 2021
 1. The United States Air Force Observation Training in Department of General Surgery Certificate of Training, 22 May 1987-1 July 1987, Wiesbaden, Germany
 2. II. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 14-17 September 1994,  Madrid, Spain
 3. II. Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery, 19-23 June 1995, Hong Kong
 4. III. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 10-13 May 1998, Athens, Greece
 5. Laparoscopic Visceral Surgery Week, 07-12 December 1998, Hamburg-Norderstedt, Germany
 6. Laparoscopic Visceral Week Including Colon Hernia Gastric, 07-11 December 1998, Hamburg-Norderstedt, Germany
 7. IV. Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-10 June 1999, Bucharest, Romania
 8. XXXVIII. World Congress of Surgery of the ISS/SIC, 15-20 August 1999, Vienna, Austria
 9. VII. World Congress of Endoscopic Surgery and VIII. Annual Scientific Meeting of the Endoscopic & Laparoscopic Surgeons of Asia, 1-4 June 2000, Singapore
 10. Qualifizierungsmaßnahme, die Diagnostik und Technik bei der Verödung von Varizen beinhaltet, wird dieses Zertifikat, 7-11 February 2000, Cologne, Germany
 11. IX. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 13-16 June 2001, Maastricht, The Netherlands
 12. XI.  World Congress of the IASG, 1-4 November 2001, Heraklion, Crete, Greece
 13. VI. Congress of Balkan Military Medical Committee, 1-3 October 2001, Plovdiv, Bulgaria
 14. X. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 2-5 June 2002, Lisbon, Portugal
 15. Tripartite 2002 Colorectal Meeting, 27-30 October 2002, Melbourne, Victoria, Australia
 16. IX. Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
 17. I. National Congress on Aviation and Space Medicine, Bucharest, Romania
 18. Association of Surgeons of South Africa International Surgical Week, 21-25 August 2005, Durban, South Africa
 19. XI. Congress of Balkan Military Medical Committee, 18-22 June 2006, Athens, Greece
 20. X. World Congress of Endoscopic Surgery, 13-16 September 2006, Berlin, Germany
 1. Video-Laparoskopi Temel Eğitimi, 18-19 Mart 1994, Ankara ITEM
 2. ISO 9000 Serisi Standartlar, Temel Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Proses Kontrolü konularında verilen eğitim, 6 Ocak-5 Şubat 1998, 600 Yataklı Hava Hastanesi Etimesgut Ankara
 3. Endoskopik Sütür ve Düğüm Atma Teknikleri Kursu, 23-27 Şubat 1998, Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Gazi Üniversitesi Ankara
 4. Gastroentreloji Kursu, 12-13 Eylül 1998, İstanbul
 5. Gastrointestinal Endoskopi Kursu, 13 Eylül 1998, İstanbul
 6. Varislerin Tanı ve Uygulamalı Tedavi Yöntemlerini İçeren Teorik ve Pratik Uygulamalı Eğitim Programı, 25-26 Mart 2000 Ankara
 7. Kronik Venöz Yetmezliğe Yaklaşım Kursu, 6-7 Haziran 2001, A.Ü.T. F Ankara
 8. Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi Kursu, 10 Nisan 2004, Ankara Cerrahi Derneği
 9. Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitim Kursu, 18-22 Nisan 2005, Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.lığı Genel Cerrahi A.B.D. Başkanlığı
 10. Varislerin Tanı ve Uygulamalı Tedavi Yöntemleri Ankara
 11. Endoskopların İşlem Görmesi ve Sterilizasyon, 12-13 Mayıs 2005, Ankara
 12. III. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu, 11 Kasım 2005, Ankara
 13. İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı, Aralık 2005, TTB Ankara
 14. Yara Bakım ve Ürün Eğitimi, 30 Ocak 2007, Ankara Etimesgut Hava Hastanesi
 15. Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu, 30 Nisan-2 Mayıs 2007, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Başkanlığı ve Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
 16. Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi birimi uygulamalı sertifikalı Endoskopi programı 1 mayıs-1 Ağustos 2008
 17. Türk Cerrahi Derneğinin düzenlediği ‘’Genel Cerrahide Hukuki Sorumluluklar’’ kursu12-13 Aralık 2009
 18. Türk Cerrahi Derneğinin Sürekli Tıp Eğitimi – Sürekli Mesleki Gelişim aktiviteleri çerçevesinde yürüttüğü “ Cerrahi Endoskopi Eğitimi ” Programını tamamlayarak Cerrahi Endoskopi eğitim belgesi sahipliği.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalının eğitim programı  kapsamında verilen bir eğitim programıdır.Endoskopi yapma ehliyeti belgesidir.
 19. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 26.10. 2016-11.11.2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘’Ozon  Sertifikalı Eğitim Programı ’’
 20. Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 5.5.2017- 25.5.2017 tarihleri arasında  düzenlenen ‘’ Kupa  Sertifikalı Eğitim Programı ’’
 21. Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 24.4.2017 – 14.5.2017 tarihleri arasında  düzenlenen ‘’ Sülük uygulaması  Sertifikalı Eğitim Programı ’’
 22. Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı program kapsamında, 4.3.2017 – 9.5.2017 tarihleri arasında  düzenlenen ‘’ Mezoterapi  Sertifikalı Eğitim Programı ’’
 1. Management of pilonidal sinus disease with oblique excision and primary closure, Poster Exhibition, 21-25 August 2005, Durban, South Africa
 2. Laparoscopic Cholecystectomy With Dual Port, II. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 14-17 September 1994, Madrid, Spain
 3. A Compraison of Lornoxicam Versus Tramadol In Patients Underwent Inguinal Hernia Surgery, IX. Congress of Balkan Military Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
 4. Management of Pilonidal Sinus Disease With Oblique Excision and Primary Closure: Results of 493 Patients, The American Society of Clon and Rectal Surgeons, 16 November 2005 Berlin Germany
 5. Turkish Air Force Anbulance Airplane, I. Natioanl Conference on Aviation and Space Medicine, 2-3 November 2005, Bucharest, Romania
 6. Axillary Mass Without A Primary Tumour, Cytopathology 2006, 17,53-54, Blackwell Publishing Ltd
 7. Prognostic Significance of C-Erbb-2 Expression and Its Relationship With Other Prognostic Factor In Breast Carcinoma, X. Balkan Military Medical Commitee, 02-06 October 2005, Varna, Bulgaria
 8. A New Laparoscopic Rectopexy Technique, X. World Congress of Endoscopic Surgery,13-16 September 2006,Berlin, Germany
 9. Aeromedical Evacuation in Turkey, A 10 Years Experience, Poster Presentation, AMTC 2006 Texas U.S.A
 10. Aeromedial Evacuation: Our Experience; Analysis of Retrospectivley 1320 Critically Ill/Injured Patients, IX. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
 11. Our Experience: Management of Pilonidal Dinus With The Limberg Flap, IX. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
 12. Verrucous Carcinoma Arising In Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Tract: Case Report, IX. Congress of Balkan Military Medical Commitee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey
 13. A New Laparoscoic Pectopexy Technique That Can Be Performed On The Patients With Full-Thickness  Rectal Prolapse With A New Suture Technique Melbourne Australia
 1. Kritik Hastaların Hava Yolu ile Tanışması, Eylül 2006, Etimesgut Askeri Hastanesi Uçak Ambulans Servisi, Ankara
 2. 1 Günlük Yenidoğanın Transport Kuvözünde Hava Yolu İle Tahliyesi, 26-30 Haziran 2004, I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Kemer, Antalya
 3. Ambulans Uçak İle Hasta/Yaralı Tahliyesi 1996-2003 Yılları Arasındaki 1320 Olgunun Retrospektif İncelenmesi, 26-30 Haziran 2004, I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Kemer, Antalya
 4. Pilonoidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Limberg Flep Uygulaması, 24-28 Mayıs 2006, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya
 5. Solunum Distresli Yenidoğanın Havayolu ile Tahliyesi: Olgu Sunumu, 26-30 Haziran 2004, I. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi, Kemer, Antalya
 6. Aksiler Metastazla Ortaya Çıkan Ve Meme Dokusunda Gösterilemeyen Bir Okkült Medüller Meme Kanseri Vakası, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya
 1. Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
 2. Türkiye Cerrahi Derneği
 3. Ankara Cerrahi Derneği
 4. Fleboloji Derneği
 5. Ankara Tabip Odası
 1. Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, 2006
 2. Ulusal Cerrahi Derneği Kongresi, Oturum Başkanı, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya
 3. Hemoroidal Hastalıklara Güncel Yaklaşım, Kavaklıdere Rotary Kulübü, 22 Aralık 2004, Ankara Dedeman Oteli
 4. Sünnetin Toplumdaki Yeri, Bilkent Rotary Kulübü, 20 Nisan 2000, Büyük Ankara Oteli, Ankara
 5. Venöz Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Konferans Salonu, 20 Haziran 2004, Ankara
 6. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Aktif Sürveyans Projesine Katılım, 2003-2005, Ankara
 7. Uluslararası yaşlılara saygı federasyonu ‘’ Probiyotiklerin yaşamımızdaki yeri’’
 1. THK Türk kuşu Paraşütçü Sertifikası, 20 Ağustos 1975
 2. T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Su altı sporları  Federasyonu Dalıcı Sertifikası, 2003
 3. TEMA Vakfı Ağaçlandırma Kampanyasına Katılım Belgesi
 4. Etimesgut Hava Hastanesi 2005 Yılı Kış Masa Tenisi Turnuvası Katılım Belgesi, 9 Mart 2005
 5. Etimesgut Hava Hastanesi 2006 Yılı Bahar Masa Tenisi Turnuvası Katılım Belgesi, 2006
 6. T K İ(Türkiye kömür işletmeleri) Türk Sanat Müziği Korosu
 7. TESUD(Türkiye  Emekli Subaylar Derneği) Türk Sanat Müziği Korosu
 8. KIYAD(Kayseri İli Yardımlaşma Derneği) Türk Sanat Müziği Korosu
 9. Bankacılar Türk Sanat Müziği Korosu
 10. Sultaniyegah Türk Sanat Müziği Korosu
 11. Angora Evleri Derneği Türk Sanat Müziği Korosu
 12. Çayyolu Odabaşı Müzik Dersanesi Türk Sanat Müziği Korosu
 13. Vakıflar Bankası Türk Sanat Müziği Korosu
 14. Gönülden Gönüle Türk Sanat Müziği Korosu
 15. Kanun Enstrumanı özel eğitim..
 16. Fotoğrafçılık Eğitimi
 17. GİZ Kişisel Gelişim Akademisi – Yaşam Koçluğu Eğitim Sertifikası Ocak 2021

İlgi Alanları